foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Dương Thiệu Tống.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2002.

Mô tả: 253Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Nội dung:

PHẦN I. Tổng quan về nghiên cứu Khoa học.

Chương 1. Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học. Chương 2. Nền tảng của nghiên cứu. Chương 3. Vấn đề và giả thuyết nghiên cứu. Chương 4. Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên. Chương 5. Các phương pháp thu thập dữ kiện. Chương 6. Các dụng cụ đo lường.

PHẦN II. Nghiên cứu mô tả: Các loại nghiên cứu trong giáo dục và tâm lý.

Chương 7. Nghiên cứu mô tả. Chương 8. Nghiên cứu khảo sát. Chương 9. Nghiên cứu các mối liên hệ. Chương 10. Nghiên cứu phát triển.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn