foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đức Tồn.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2003.

Mô tả: 247Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Mấy vấn đề lý luận và phương pháp dạy - học từ ngữ. Chương 2. Thực trạng của việc dạy và học từ ngữ tiếng Việt trong nhà trường hiện nay. Chương 3. Những vấn đề về cấu tạo từ tiếng Việt. Chương 4. Từ xét trong quan hệ biệt lập. (từ rời). Chương 5. Từ xét trong quan hệ về nghĩa và âm với những từ khác.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn