foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Dương Thiệu Tống.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2005.

Mô tả: 517Tr. Kích thước:14,5x20,5cm. Số định danh: 155.4/ T455. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học. Chương 2. Nền tảng của nghiên cứu: Quan sát - lý luận - thực tiễn. Chương 3. Vấn đề và giả thuyết nghiên cứu. Chương 4. Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên. Chương 5. Các phương pháp thu thập dữ liệu. Chương 6. Các dụng cụ đo lường. Chương 7. Nghiên cứu mô tả. Chương 8. Nghiên cứu khảo sát. Chương 9. Nghiên cứu các mối liên hệ. Chương 10. Nghiên cứu phát triển. Chương 11. Tổng quan về nghiên cứu thực nghiệm. Chương 12. Kiểm soát các biến số. Chương 13. Biến lượng và đồ án nghiên cứu. Chương 14. Các loại đồ án nghiên cứu. Chương 15. Đồ án nghiên cứu với các nhóm liên hệ. Chương 16. Phân tích và thống kê. Chương 17. Giới thiệu một số kiểm nghiệm thống kê phi thông số. Chương 18. Tường trình kết quả nghiên cứu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn