foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Đào Văn Dũng.

Nhà xuất bản Y Học. Năm XB: 2020. Mô tả: 339Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 362.10721/ D513. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Gồm các bài học cung cấp kiến thức cơ bản trong nghiên cứu khoa học về hệ thống y tế như: Nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; đại cương nghiên cứu hệ thống y tế; xác định vấn đề nghiên cứu; mục tiêu, giả thuyết và biến số nghiên cứu; loại hình, thiết kế nghiên cứu; kỹ thuật thu thập số liệu.... Giới thiệu các phụ lục minh hoạ một số thiết kế nghiên cứu thường gặp


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn