foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Minh (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2018. Mô tả: 246Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.721/ M312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Tài liệu gồm các bài viết trình bày khái niệm, phương pháp nghiên cứu, tổng quan, quản lý trong bệnh viện như: Phương pháp ngiên cứu dịch tễ học, thống kê y học, phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu kết hợp, quản lý nhân lực trong bệnh viện, quản lý tài chính và nghiên cứu quản lý dịch vụ y tế

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn