foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Huệ.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội, năm: 2023. Mô tả: 86 trang, 21cm. Số định danh: 304.60223/ H507. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát về cách lập bản đồ số. Chương 2. Phân tích đặc điểm tình hình địa phương. Chương 3. Thu thập và mô phỏng dữ liệu. Chương 4. Công thức số hóa cho bản đồ ngôn ngữ dân tộc. Chương 5. Phát triển cổng thông tin bản đồ số trong công tác dân tộc. Chương 6. Ứng dụng của bản đồ số trong công tác dân tộc.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn