foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Phượng; TS. Phan Hoài Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả đi vào nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn vận hành của các quy định có liên quan đến vấn đề hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó chủ yếu là các quy định của BLDS năm 2015. Ngoài ra, tác giả còn dựa vào thực tế là những bản án liên quan đến các vụ tranh chấp tại TA về vấn đề này, từ đó phân tích và luận giải những bất cập của pháp luật và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp luật có liên quan.

 

Tác giả: Hồ Nguyễn Phượng Anh Hương Thoa; TS. Bùi Kim Hiếu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970437/ Th401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của Luận văn là cung cấp cơ sở lý luận cũng như các căn pháp lý về thế chấp tài sản là công trình xây dựng ở tại Việt Nam; Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tiễn thi hành pháp luật về vấn đề này. Từ những phân tích đó, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả các giao dịch bảo đảm thế chấp tài sản là công trình xây dựng nói riêng, thế chấp tài sản nói chung.

 

Tác giả: Huỳnh Nguyễn Trúc Linh;  TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701892/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về đình công qua thực tiễn tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm làm rõ những bất cập, hạn chế và đề xuất những kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện pháp luật về đình công, đảm bảo được tính khách quan trong giải quyết đình công, tăng cường vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động (bên yếu thế), cũng như hạn chế xảy ra đình công tự phát, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, ổn định việc làm và đời sống của người lao động

 

Tác giả: Hoàng Minh Hiếu; TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59707/ H309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của Luận văn nhằm làm rõ những vấn đề pháp lý về quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, đánh giá những mặt tích cực, hạn chế trong các quy định này và tìm hiểu thực trạng áp dụng các quy định này trong thực tế. Qua đó, Luận văn chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế của pháp luật về quyền khởi kiện lại vụ án dân sự và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về về quyền khởi kiện lại vụ án dân sự cho phù hợp với thực tiễn giải quyết các vụ án dân sự hiện nay tại Việt Nam.

 

Tác giả: Huỳnh Minh Trí; PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Tr300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ các vấn đề lý luận và pháp luật về quyền về lối đi qua bất động sản liền kề. Qua nghiên cứu, phân tích thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về quyền đi qua bất động sản liền kề qua thực tiễn giải quyết của tòa án. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện nay quy định về quyền đi qua đối với bất động sản liền kề để đảm bảo giải quyết các tranh chấp dân sự trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật quy định quyền về lối đi qua bất động sản liền kề phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn