foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Văn Tân, TS. Phạm Văn Võ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, qua đó đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Nguyệt, TS. Dương Kim Thế Nguyên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Ng528. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của Luận văn là hướng tới việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về THĐ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của NSDĐ, chủ đầu tư và Nhà nước.

 

Tác giả: Trần Văn Đảm, TS. Phan Ngọc Tâm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597073/ Đ104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận về bảo lãnh tiền vay trong các hợp đồng tín dụng, đồng thời xem xét, đánh giá thực tiễn áp dụng các hợp đồng tín dụng trong thời gian qua, nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và bản chất của pháp luật về bảo lãnh tiền vay trong các hợp đồng tín dụng. Đề tài hướng đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bảo lãnh tiền vay trong các hợp đồng tín dụng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

 

Tác giả: Lê Văn Chí, TS. Phạm Văn Võ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970437/ Ch300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu nhằm làm rõ các vấn đề lí luận của kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, chỉ ra được những hạn chế của pháp luật về kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên cơ sở đó đưa ra được những giải pháp hoàn thiện.

Tác giả: Phạm Thanh Hòa, TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn tập trung nghiên cứu cơ bản về cơ sở lý luận, quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lao động ở Việt Nam, từ đó chỉ ra những bất cập đang tồn tại. Để trên cơ sở đó, đưa ra đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện các quy định của pháp luật lao động về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, góp phần tạo nên sự ổn định và đảm bảo sự công bằng và phát triển theo chiều hướng tích cực của quan hệ lao động.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.