foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tấn Lộc; TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597078/ L451. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tác giả nghiên cứu là Quản tài viên theo pháp luật Việt Nam từ đó góp phần đưa ra các khái niệm quy định chung về Quản tài viên theo pháp luật Việt Nam và bất cập trong áp dụng luật tại Việt Nam để góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về Quản tài viên trong việc quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời đề tài trở thành tài liệu nghiên cứu chung cho các nghiên cứu sinh.

 

Tác giả: Huỳnh Nguyễn Anh Tú; TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970652/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn muốn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo cũng như sự cần thiết phải ban hành các quy định về hỗ trợ DNNVVKNST. Thực trạng pháp luật hỗ trợ DNNVVKNST, thực tiễn thi hành tại Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật hỗ trợ DNNVVKNST, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

 

Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Trang; TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597071/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục đích làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử, đồng thời phát hiện, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành và việc thực thi pháp luật bảo vệ TTCN của NTD trong TMĐT. Từ đó, bổ sung và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ TTCN của NTD trong TMĐT ở Việt Nam.

Tác giả: Trần Văn Trường Sơn; TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ S464. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài xác định mục tiêu hướng tới là đưa ra những kiến nghị đóng góp cho việc hoàn thiện quy định pháp luật về cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Trung; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là dưới góc độ lý luận và thực trạng về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Bình Phước) để đưa những giải pháp để góp phần hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.