foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Phong, TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài sẽ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về TCLĐ cá nhân và giải quyết TCLĐ cá nhân; thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết TCLĐ cá nhân và thực tiễn giải quyết TCLĐ cá nhân tại Bình Dương, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả việc giải quyết TCLĐ cá nhân tại Bình Dương.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Quang, TS. Bùi Kim Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ Qu106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận về lao động nữ, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ, thực trạng thực hiện trách nhiệm đó đối với lao động nữ, tác giả đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Trường, TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: tạo ra một công trình nghiên cứu có tính hệ thống về lý luận và thực trạng pháp luật về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại nhằm hệ thống hóa và làm rõ các quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Việt Nam.

 

Tác giả: Đặng Văn Hưởng, TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến kê biên tài sản là nhà ở để thực hiện nghĩa vụ THADS và những quy định của pháp luật về kê biên tài sản là nhà ở để thực hiện nghĩa vụ THADS; phân tích, đánh giá những thuận lợi và bất cập của pháp luật liên quan đến kê biên tài sản là nhà ở để thực hiện nghĩa vụ THADS, đồng thời luận văn đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kê biên tài sản là nhà ở để thực hiện nghĩa vụ THADS, góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác THADS, khắc phục tình trạng người thi hành pháp luật thực hiện chưa đúng pháp luật dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án, nâng cao kỷ cương phép nước và tính nghiêm minh của pháp luật.

 

Tác giả: Võ Thị Phượng, TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59705/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của luật thực định về quyền thừa kế, thực tiễn áp dụng luật thực định để giải quyết các tranh chấp về quyền thừa kế trong hoạt động xét xử của Tòa án. Đồng thời làm rõ những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền thừa kế theo pháp luật; Luận văn phân tích các căn cứ xác định quyền thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật cũng như áp dụng trên thực tế. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về quyền thừa kế theo pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.