foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tấn Tươi; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 59Tr. Số định danh: 344.59701/ T558. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng về bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật của người sử dụng lao động, trong đó có liên hệ với người lao động thông qua thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ đó tác giả đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật, cũng như đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Danh; TS. Phan Ngọc Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 61Tr. Số định danh: 346.597048/ D107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tập trung chủ yếu những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến nhãn hiệu, thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, việc áp dụng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật khác có liên quan của các cơ quan thực thi nói chung và cơ quan quản lý thị trường nói riêng. Từ đó kiến nghị các giải pháp hoàn thiện.

 

Tác giả: Trần Nguyễn Tuyết Linh; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 89Tr. Số định danh: 344.59701/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lý luận về quyền và nghĩa vụ của công đoàn trong bảo vệ quyền lợi người lao động, tác giả đi vào phân tích thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn quyền và nghĩa vụ của công đoàn, để từ đó nêu ra những hạn chế, bất cập và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả, cũng như việc hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công đoàn nhằm góp phần giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc công đoàn thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người lao động.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Phương; TS. Bùi Kim Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 63Tr. Số định danh: 347.597077/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của luận văn nhằm phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, thực tiễn thực hiện công tác pháp luật về thỏa thuận trong thi hành án dân sự, nêu ra một số hạn chế, bất cập và đề xuất quan điểm nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở nước ta.

Tác giả: Nguyễn Văn Thương; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 64Tr. Số định danh: 347.59709/ Th561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, phân tích những luận cứ khoa học và thực tiễn về hòa giải ngoài tòa án và công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án theo quy định của pháp luật TTDS, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Trọng tài thương mại, Luật Hòa giải-đối thoại tại tòa án hiện hành. Đánh giá và đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án ở Việt Nam trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.