foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Thị Mai Phượng; TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970668/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện cơ sở lý luận liên quan đến công ty TNHH và Hội đồng thành viên của công ty TNHH. Phân tích, làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về Hội đồng thành viên của công ty TNHH. Phân tích và tìm ra những bất cập trong các quy định của pháp luật về Hội đồng thành viên của công ty TNHH. Đề xuất những giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về Hội đồng thành viên của của công ty TNHH, góp phần hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp của Việt Nam.

 

Tác giả: Dương Thanh Hùng; TS. Phạm Văn Võ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.597046334/ H513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, nghiên cứu thực tiễn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thi; TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597071/ Th300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của Luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về Luật ATTP, thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống; trên cơ sở đó xây dựng hệ thống giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý vệ sinh ATTP nói chung, ATTP trong SXKD TPTS nói riêng trong thời gian tới.

 

Tác giả: Phạm Việt Trung; TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến bị đơn và quyền của bị đơn trong tranh chấp kinh doanh, thương mại. Tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền của bị đơn trong tranh chấp kinh doanh, thương mại theo hình thức Tòa án và Trọng tài. Đưa ra những tồn tại, bất cập cùng những ý kiến đề xuất để hoàn thiện các quy định về quyền của bị đơn trong tranh chấp kinh doanh, thương mại theo hình thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa án và Trọng tài.

 

Tác giả: Nguyễn Tấn Lộc; TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597078/ L451. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tác giả nghiên cứu là Quản tài viên theo pháp luật Việt Nam từ đó góp phần đưa ra các khái niệm quy định chung về Quản tài viên theo pháp luật Việt Nam và bất cập trong áp dụng luật tại Việt Nam để góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về Quản tài viên trong việc quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời đề tài trở thành tài liệu nghiên cứu chung cho các nghiên cứu sinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.