foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Kim Xuân; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597071/ X502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động thương mại điện tử và pháp luật về bảo vệ quyền của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; phân tích thực tiễn thực hiện các quy định đó, đặc biệt nêu ra những khó khăn, bất cập có liên quan để từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về việc bảo vệ quyền của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, nhằm định hướng xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

 

Tác giả: Trần Quốc Cường; TS. Nguyễn Văn Tiến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc đánh giá quy định của pháp luật TTDS về phiên Tòa phúc thẩm, chỉ ra những bất cập, vướng mắc của pháp luật, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về phiên Tòa phúc thẩm dân sự trong tố tụng dân sự.

 

Tác giả: Trần Thanh Luân; TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ L502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm rõ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, kinh nghiệm giải quyết của một số nước và thực tiễn áp dụng pháp luật về phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân để từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Tác giả: Lê Phước Toàn; TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59705/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và quy định pháp luật về nghĩa vụ thu thập, cung cấp và giao nộp chứng cứ của đương sự trong Tố tụng dân sự, Luận văn đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về nghĩa vụ thu thập, cung cấp và giao nộp chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự tại Việt Nam. Qua đó, nêu lên những ưu điểm và những vướng mắc, bất cập của các quy định của pháp luật cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật về nghĩa vụ thu thập, cung cấp và giao nộp chứng cứ của đương sự trong thực tiễn xét xử tranh chấp dân sự do tòa án thực hiện tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận văn đề xuất những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các đương sự, bảo đảm giải quyết vụ án nhanh chóng, chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

 

Tác giả: Trần Thị Ngọc Hương; TS. Lê Vĩnh Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc xác định, xử lý tài sản chung trong thi hành án dân sự; Làm rõ quy định của pháp luật từ đó nêu lên thực trạng áp dụng quy định của pháp luật về xác định, xử lý tài sản chung trong thi hành án dân sự và thực tiễn thi hành. Từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về xác định, xử lý tài sản chung trong thi hành án dân sự.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.