foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Tấn; TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59707/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài trên cơ sở làm rõ từ vấn đề lý luận đến các quy định của pháp luật. Để từ đó đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật về Thẩm quyền và trình tự thụ lý đối với vụ án dân sự.

 

Tác giả: Trần Hải Đăng; TS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Đ116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn là rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của áp dụng các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án. Đồng thời qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức công tác trong ngành tòa án về công tác giải quyết tranh chấp đất đai tại Toà án nhân dân.

 

Tác giả: Chung Văn Huệ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704/ H507. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu luận văn nhằm mục tiêu đưa ra những kiến nghị hoàn thiện quy định trong Bộ Luật Dân sự năm 2015 về bảo lưu quyền sở hữu. Đặc biệt là kiến nghị có nên lược bỏ hay vẫn tiếp tục giữ lại các quy định về bảo lưu quyền sở hữu với vị trí là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

 

Tác giả: Cao Thanh Tâm; TS. Bùi Kim Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.5970858/ T120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ hơn những vấn đề lý luận về quyền đối với đời sống riêng tư, phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền đối với đời sống riêng tư, thực tiễn áp dụng pháp luật và đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền đối với đời sống riêng tư ở nước ta trong thời gian tới.

 

Tác giả: Đinh Đức Trọng; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59702/ Tr431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả nghiên cứu vấn đề lý luận về hợp đồng, trên cơ sở lý luận đó thì tác giả nghiên cứu các quy định của pháp luật về hợp đồng nói chung, hợp đồng giả tạo nói riêng, vấn đề tuyên bố vô hiệu hợp đồng giả tạo. Với mong muốn có thể góp phần làm sáng tỏ những yếu tố làm vô hiệu do giả tạo hợp đồng và hậu quả pháp lý khi hợp đồng bị vô hiệu cũng như thực trạng, thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay, nhằm phát hiện những bất cập, vướng mắc của pháp luật để từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm từng bước để hoàn thiện quy định pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.