foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Bá Kha; TS. Lê Nết (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597073/ Kh100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc nghiên cứu các vấn đề lý luận về hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp bất động sản và nghiên cứu thực trạng pháp luật về hợp đồng tín dụng liên quan đến thế chấp bất động sản qua thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân, tác giả sẽ chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các hợp đồng này, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng liên quan đến thế chấp bất động sản với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người gửi tiền và tổ chức tín dụng khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, cũng như nâng cao hiệu quả phân phối vốn tín dụng trong nền kinh tế, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Tác giả: Lào Thị Hưởng; TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59705/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về thi hành án các nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự. Phân tích, đánh giá các nội dung lý luận liên quan tới các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự qua đó nhằm khắc phục tình trạng thi hành án (số việc phải thi hành án, số tiền phải thi hành án) tồn đọng, kéo dài. Đồng thời luận văn còn đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự (cụ thể là Luật thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự) góp phần tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự. Qua bài viết, chúng tôi còn mạnh dạn đưa ra các giải pháp thi hành án dân sự trong công tác thi hành án các nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án, nâng cao kỷ cương phép nước và tính nghiêm minh của pháp luật.

 

Tác giả: Hà Cẩm Nhung; TS. Đặng Anh Quân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Nh513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai thông qua việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai hiện nay. Qua đó, phát hiện những thiếu sót, bất cập của quy định pháp luật để từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện cụ thể góp phần làm cho các quy định về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai thực sự phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Tác giả: Lê Quốc Việt TS. Đặng Anh Quân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ V308. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những quy định của pháp luật hiện hành cũng như thực trạng áp dụng pháp luật về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; từ đó đưa ra những kiến nghị đóng góp cho việc hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất hiện nay.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngoan; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ Ng406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu làm rõ quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói chung và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra nói riêng. Qua đó tìm hiểu thế nào là súc vật, chúng có đặc điểm gì phân biệt với thú dữ, phân loại ra sao, đối chiếu giữa quy định của pháp luật hiện hành với thực tiễn áp dụng về loại trách nhiệm này. Bên cạnh đó đưa ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật ở các địa phương về vấn đề bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.