foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Mỹ Phương. PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704346/ Ph561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được nghiên cứu với mục đích làm sáng tỏ nền tảng lý luận và những quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở trả dần, trả chậm và bảo vệ quyền của bên mua trong hợp đồng cũng như thực trạng thực hiện các quy định của pháp luật về vấn đề này. Qua đó, tác giả đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch mua bán nhà ở trả chậm, trả dần và bảo vệ quyền của bên mua trong hợp đồng. Trên cơ sở kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở trả dần, trả chậm và đưa ra biện pháp nhằm bảo vệ quyền của bên mua nhà theo phương thức này.

 

Tác giả: Trần Thị Thùy Trang; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59707/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu những quy định của pháp luật Việt Nam về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, qua đó sẽ dễ dàng tiếp cận những quy định này để áp dụng vào thực tiễn, từ thực tiễn sẽ nhìn nhận ra được những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, sau đó đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế của các quy định hiện hành, góp phần hoàn thiện hơn nữa quy định của pháp luật Việt Nam về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Tác giả: Bành Thị Thu Hương; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597085/ H561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài “Quyền của cá nhân đối với hình ảnh – Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện” nhằm đạt được mục tiêu như sau: khái quát chung và làm rõ các quy định của pháp luật cũng như phân tích đánh giá các quy định hiện hành, từ đó sẽ nêu ra những tình huống thực tiễn xem có những khó khăn, vướng mắc nào chưa được làm rõ về quyền của cá nhân đối với hình ảnh. Cuối cùng, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn quy định quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

Tác giả: Bùi Thị Hồng Điệp; PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59709/ Đ307. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những quy định của LHGĐTTTA cũng như thực trạng áp dụng những quy định này trong thực tiễn, trên cơ sở đó làm sáng tỏ những vướng mắc và bất cập. Qua đó, người viết đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện quy định về HG của LHGĐTTTA.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Dương; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ D561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất Nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhằm tìm ra những hạn chế, bất cập để hình thành các kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất Nhà nước, cũng như nâng cao hiệu quả thi hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này tại hệ thống các ngân hàng thương mại.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn