foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Thơ; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ Th460. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài này là dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về công chức cấp xã (theo ba nội dung cơ bản: tuyển dụng; sử dụng và khen thưởng, kỷ luật công chức cấp xã), chỉ ra những bất cập, hạn chế từ đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp cơ bản hoàn thiện việc thực hiện pháp luật về công chức cấp xã nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay.

 

Tác giả: Phan Đình Khoa; TS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ Kh401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, làm rõ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn quy định pháp luật về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật Tố tụng dân sự; phân tích bản chất, nguyên tắc, thuộc tính và khả năng áp dụng chế định này trong giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án. Thống kê, tổng kết việc thực thi chế định này trong thực tiễn; làm rõ nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời tại địa phương từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện, góp phần làm cho các quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng khả thi, hiệu quả hơn.

Tác giả: Trần Văn Nhân; TS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Nh121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tòa án. Từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

 

Tác giả: Phạm Thị Thiên Phương; TS. Phan Ngọc Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597016/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đề tài để làm sáng tỏ nội dung, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định pháp luật về thừa phát lại thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật về cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức thừa phát lại trong giai đoạn thí điểm ở Việt Nam và các nước trên thế giới cũng như làm rõ vai trò của thừa phát lại đối với hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam; phát hiện ra những bất cập, khó khăn trong hoạt động thi hành án dân sự của Thừa phát lại để trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

Tác giả: Diêu Hoàng Tiếp; TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ T307. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tạm ngừng, hoãn phiên tòa trong pháp luật tố tụng dân sự. Đồng thời, chỉ ra thực trạng của pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến tạm ngừng, hoãn phiên tòa trong pháp luật tố tụng dân sự hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.