foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Diệp Huyền Thảo; PGS. TS. Trần Văn Độ (người hướng dẫn khoa học).

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Năm: 2011.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 364.150959786 Th108. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Luận văn tập trung làm sáng tỏ, đánh giá tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em, hoạt động đấu tranh và phòng ngừa nhóm tội phạm này trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2004 – tháng 6 năm 2014, từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu cho cuộc đấu tranh nhằm hạn chế và từng bước đẩy lùi nạn xâm phạm tình dục trẻ em ở tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn