foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Thị Thanh Tâm; TS. Nguyễn Thị Láng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.5970188/ T120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn chỉ ra những vấn đề chung về địa vị pháp lý của công đoàn cở sở tại doanh nghiệp; phân tích các quy định pháp luật về công đoàn cơ sở; đánh giá thực trạng về địa vị pháp lý của công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tìm ra những bất cập, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho tập thể lao động trong quan hệ lao động.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn