foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Bình; TS. Nguyễn Thị Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ B312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá những quy định pháp luật về xử lý hậu quả của hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, trên cơ sở đó tìm những mặt hạn chế của pháp luật nhằm đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.