foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Quốc Khánh; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.597046/ Kh107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, làm sáng tỏ các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt nói riêng. Qua đó tìm hiểu thực trạng áp dụng các quy định này trên thực tiển từ đó đưa ra một số giải pháp cơ bản cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt ở Việt Nam trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.