foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Dũng Tiến; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về KLST NLĐ để làm sáng tỏ cơ sở lý luận và áp dụng quy định của pháp luật trong thực tiễn. Từ đó, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành và đề xuất cơ chế thực thi pháp luật hiệu quả hơn, đảm bảo pháp luật bảo vệ quyền lợi của NLĐ, góp phần giải quyết những khó khăn vướng mắc đặt ra trong việc thực hiện các quy định về xử lý KLLĐ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn