foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Vũ Phương; TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu thực hiện luận văn là nhằm để phân tích rõ ràng, cụ thể cơ sở lý luận về chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty như các khái niệm liên quan đến công ty, vốn, phần vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp. Đề tài nghiên cứu các quy định pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp đồng thời chỉ ra những bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành. Thông qua đề tài, người viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.