foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Hởi; PGS. TS. Bành Quốc Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.597046/ H462. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc xây dựng và phát triển nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách của Đảng và Nhà nước, trong đó vấn đề môi trường nông thôn hiện nay phải được quan tâm và đặt trong tầm “kiểm soát”, nhất là vần đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên từng địa bàn. Góp phần giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt quản lý chất thải sinh hoạt trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt theo Luật BVMT năm 2014 và Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về chất thải rắn sinh hoạt, tăng tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt và đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.