foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Ngọc Hiếu. PGS. TS. Trần Văn Độ (người hướng dẫn khoa học)

Học viện Khoa học Xã hội. Năm XB: 2014.

Mô tả: 78Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 364.0959786 / H309 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Mô tả, phân tích tình hình tội phạm người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích những nguyên nhân chủ yếu, những yếu tố chính tác động đến tội phạm ở độ tuổi chưa thành niên ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ nhiều góc độ (cá nhân, gia đình, nhà trường, xã hội …);

- Đề xuất một số giải pháp và đề xuất một số khuyến nghị giúp cơ quan chức năng hạn chế loại tội phạm này;

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn