foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Thanh Tâm; TS. Bùi Kim Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.5970858/ T120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ hơn những vấn đề lý luận về quyền đối với đời sống riêng tư, phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền đối với đời sống riêng tư, thực tiễn áp dụng pháp luật và đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền đối với đời sống riêng tư ở nước ta trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.