foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Chung Văn Huệ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704/ H507. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu luận văn nhằm mục tiêu đưa ra những kiến nghị hoàn thiện quy định trong Bộ Luật Dân sự năm 2015 về bảo lưu quyền sở hữu. Đặc biệt là kiến nghị có nên lược bỏ hay vẫn tiếp tục giữ lại các quy định về bảo lưu quyền sở hữu với vị trí là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.