foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Kim Xuân; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597071/ X502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động thương mại điện tử và pháp luật về bảo vệ quyền của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; phân tích thực tiễn thực hiện các quy định đó, đặc biệt nêu ra những khó khăn, bất cập có liên quan để từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về việc bảo vệ quyền của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, nhằm định hướng xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.