foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huyền, PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597085/ H527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng về chuyển đổi giới tính của pháp luật Việt Nam. Qua đó nêu lên những hạn chế, bất cập, vướng mắc đã và đang tồn tại trong thực tiễn và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong vấn đề chuyển đổi giới tính – quyền nhân thân của cá nhân sau khi đã chuyển đổi giới tính cũng như đảm bảo quyền con người, một quyền thiêng liêng đang được rất quan tâm theo xu hướng phát triển của xã hội hiện nay.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.