foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Lan Phương, TS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là luận giải về phương diện lý luận trách nhiệm bồi thường của nhà nước do thu hồi đất trái pháp luật, cũng như phản ánh thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước do thu hồi đất trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua. Từ đó, nhận diện những kết quả đạt được và nguyên nhân tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước do thu hồi đất trái pháp luật của tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đã có một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước do thu hồi đất trái pháp luật nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và các tổ chức, cá nhân.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.