foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Phước Bền, PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ B254. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài nhằm phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận hoạt động kiểm sát trong quá trình giải quyết việc dân sự, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi tham gia các hoạt động giải quyết việc dân sự tại Tòa án, thực trạng quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng giải quyết việc dân sự tại Tòa án. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động kiểm sát trong quá trình giải quyết việc dân sự tại Tòa án.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.