foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn, TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ S464. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của các chủ phương tiện giao thông đường thủy nội địa trên đại bàn tỉnh Kiên Giang, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của các chủ phương tiện giao thông đường thủy nội địa, góp phần nâng cao chất lượng giao thông đường thủy và hiệu quả thực hiện pháp luật về giao thông phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.