foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Minh Mẫn, TS. Bùi Kim Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ M121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung để nghiên cứu luận văn này là hướng tới việc đánh giá một cách khách quan, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện công tác THADS, trong việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người được THA dưới góc độ lập pháp và thi hành pháp luật trên thực tế. Từ cơ sở nghiên cứu lý luận, pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người được THA tác giả đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về THADS, nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người được THA.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.