foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Tính, TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ T312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài với mục tiêu làm rõ những vấn đề ý luận cơ bản về hoạt động thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự, các văn bản quy định của pháp luật TTDS Việt Nam hiện hành về thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong TTDS đồng thời nhận diện những tồn tại, bất cập trong việc thực hiện các quy định về thu thập và đánh giá chứng cứ của Tòa án trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ của Tòa án từ đó góp phẩn giải quyết vụ án dân sự một cách chính xác, nhanh chóng đúng pháp luật. Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong TTDS của Tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.