foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Thuật, TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ Th504. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận về kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ, nội dung pháp luật Việt Nam quy định hiện hành về việc kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ được áp dụng thực tiễn trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Qua đó, chỉ ra những bất cập, hạn chế của quy định pháp luật về kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ giữ. Trên cơ sở đó, Luận văn đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả việc kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ, nâng cao tỷ lệ giải quyết án, hạn chế sai sót trong việc áp dụng pháp luật cho Chấp hành viên trong hoạt động thi hành án.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.