foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thuône, TS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59707/ Th517. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kiểm tra, đánh giá chứng cứ của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Qua đó nhận diện những tồn tại, bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm tra và đánh giá chứng cứ của Tòa án và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, đánh giá chứng cứ của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.