foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Huyền Thi, TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597086/ Th300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ được những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về về quyền của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chỉ ra những điểm còn thiếu sót hoặc chưa hợp lý, chưa thống nhất trong các quy định hiện hành của pháp luật về quyền của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tổng hợp, luận văn sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm đảm bảo quy định thống nhất về quyền của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.