foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Trường, TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: tạo ra một công trình nghiên cứu có tính hệ thống về lý luận và thực trạng pháp luật về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại nhằm hệ thống hóa và làm rõ các quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Việt Nam.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.