foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thị Mỹ Ngọc; PGS. TS. Lê Thị Nam Giang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Luật TP. HCM. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970482 / Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích yêu cầu của luận văn là làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại lệ bảo hộ quyền tác giả trong hoạt động thư viện. Việc phân tích các điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia tiêu biểu điển hình là Hoa Kỳ và Pháp, mục đích so sánh với pháp luật Việt Nam nhằm đưa ra phương hướng đóng góp hoàn thiện pháp luật, khắc phục những yếu kém đang tồn tại của quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.