foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trịnh Công Minh; TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu đề tài là nhằm hệ thống hoá các quy định của pháp luật về HĐVTD ,qua đó đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về HĐVTD tại tỉnh Đồng Nai, để chỉ ra những vướng mắc, bất cập của quy định của pháp luật đồng thời đề xuất một số kiến nghị về hoàn thiện pháp luật về HĐVTD trong thời gian tới tại Việt Nam.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.