foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Bình; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nhằm tìm ra những khó khăn, bất cập trong việc xác định tính hợp pháp của việc sử dụng đất để tính bồi thường cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo việc xác định tính hợp pháp sử dụng đất đúng quy định, tăng sự đồng thuận của người dân, phát huy tính dân chủ trong Nhân dân để việc thu hồi đất được thuận lợi, nhanh chóng.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.