foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Sơn Thanh Phong; TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứ đề tài luận văn nhằm đạt được những mục tiêu tổng quát là tìm ra được các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật về đương sự là người chưa thành niên đề cập đến quyền và nghĩa vụ của đương sự là đối tượng nêu trên trên cơ sở phân tích lý luận, thực tiễn để tìm ra hướng hoàn thiện đối với các quy định của Pháp luật chưa hợp lý qua đó nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho họ, cũng như trong việc giải quyết các vụ án tại Tòa án.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.