foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Hồng Ngọc; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát thi hành án treo của VKSND theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Luật thi hành án hình sự năm 2019, từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án treo trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.