foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Thị Tuyết Mai; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ M103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua đề tài, mục tiêu chung của tác giả là mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền của vợ chồng đối với tài sản chung theo pháp luật Việt Nam cũng như quy định của pháp luật về quyền của vợ chồng đối với tài sản chung theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn khi áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết trong các tranh chấp có liên quan hiện nay. Trên cơ sở kết hợp lý luận, quy định của pháp luật và những bất cập trong thực tiễn giải quyết về quyền của vợ chồng đối với tài sản chung theo pháp luật Việt Nam, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền của vợ chồng đối với tài sản chung để từ đó tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết của Tòa án trong thực tiễn.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.