foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Đình Đặng; TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ Đ116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của Luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hỏi và tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm trong xét xử vụ án dân sự; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về hỏi và tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm trong xét xử vụ án dân sự để từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về hỏi và tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm trong xét xử vụ án dân sự cho phù hợp với tình thực tế hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.