foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Đỗ Ngọc Mai Thy; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ Th600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là dựa trên cơ sở các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về căn cứ ly hôn, có sự kết hợp với những quy định về thủ tục giải quyết các vụ việc về ly hôn tại Toà án để phân tích, đánh giá, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh vấn đề ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.