foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Hoàng Anh; TS. Nguyễn Văn Tiến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59705/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này, tác giả muốn làm sáng tỏ những quy định pháp luật và chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng những quy định pháp luật về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong Thi hành án dân sự, qua đó, đề xuất các giải pháp nhầm hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác Thi hành án dân sự cũng như đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và ngân sách nhà nước.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.