foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Ẩn; TS. Tần Xuân Bảo (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 354.3/ Â121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và cơ sở pháp lý, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về nuôi thủy sản nước lợ tại Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nuôi thủy sản nước lợ trên địa bàn Thị xã.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.