foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lương Thị Phương Thảo; TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021. Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Th108. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về vi bằng và lập vi bằng; phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam về lập vi bằng của thừa phát lại, đồng thời nghiên cứu thực tiễn lập vi bằng của thừa phát lại ở một số địa phương trong cả nước. Trên cơ sở đó chỉ ra các bất cập của pháp luật về lập vi bằng của thừa phát lại, đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả lập vi bằng của thừa phát lại trên thực tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn