foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Kim Nhập; TS. Bùi Kim Hiếu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ Nh123. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của luận văn là nghiên cứu, phân tích và làm sáng tỏnhững vấn đề về lý luận, những quy định của pháp luật, thực trạng áp dụng và bất cập tronggiải quyết, xét xửcác vụ án, các tranh chấp liên quan đến xác định trách nhiệm liên đới của vợ, chồng trong các vụ kiện tại Tòa án.Trên cơ sở đó, chỉ ra những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quy định của pháp luật hiện hành. Thông qua đó, người viết đề xuất những giải pháp hoàn thiện những quy định của pháp luật về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn