foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Vũ; PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ V500. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong hoạt động đào tạo người lao động. Từ đó, xác định trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo của người lao động đối với người sử dụng lao động cũng như đề xuất các giải pháp phù hợp góp phần hạn chế tranh chấp phát sinh từ hoạt động đào tạo người lao động.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn