foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Mỹ Diện; TS. Phạm Văn Võ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59702/ D305. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nhằm góp phần hoàn thiện những quy định pháp luật về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn