foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Nhật Tánh; TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ T107. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn