foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thành Dương; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ D561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất Nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhằm tìm ra những hạn chế, bất cập để hình thành các kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất Nhà nước, cũng như nâng cao hiệu quả thi hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này tại hệ thống các ngân hàng thương mại.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn