foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Trúc Mai. TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.5970668/ M103. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ các quy định pháp luật về cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư và thực tiễn áp dụng các quy định này trên địa bàn của tỉnh Bình Dương nhằm phân tích, chỉ ra những bất cập và nguyên nhân dẫn đến những bất cập đó, từ đó kiến nghị các số giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn